Wedstrijdreglement

• Dit wedstrijdreglement is ondermeer van toepassing op de wedstrijden voor het
clubkampioenschap en de koningswedstrijd.. Prijzen dienen persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Mochten bovengenoemde tijden/plaatsen anders zijn, dan zal dat tijdig bekend worden gemaakt.
• Er wordt gevist op gewicht.
• De hengelkeuze is vrij.
• Er mag niet met meer dan één hengel (met 1 haak) tegelijkertijd gevist worden.
• De visvlonder of ander zitmateriaal mag maximaal 1 meter links of rechts van het
plaatsnummer geplaatst worden.
• Visvlonders mogen in het water geplaatst worden. Men mag zich alleen in het water
begeven indien en voor zover dit noodzakelijk is om een redelijke visstek te creëren.
Onnodige beschadigingen aan plantengroei en/of oever dienen achterwege te blijven.
• Er dient zoveel mogelijk recht vooruit te worden gevist. Dat wil zeggen in een hoek van ongeveer 90 graden op de oever.
• Bij het eerste (hoorn)signaal begint de wedstrijd en deze eindigt bij het 2de signaal. U dient dan direct te stoppen met vissen. Tijdens het eindsignaal gehaakte vis telt nog mee.
• Bewaar de gevangen vis in een voldoende ruim leefnet, en dat ruim voldoende onder
water ligt. Een eventuele verzwaring van het leefnet dient aan de buitenkant bevestigd te zijn. Stalen leefnetten zijn verboden.
• De vis blijft in het leefnet totdat de weegploeg komt om te wegen.
• De vis dient levend ter weging te worden aangeboden.
• Alle vis telt mee behalve meerval, snoek, snoekbaars en paling.
• Alle aas is toegestaan behalve rode maden en muggenlarven waaronder verse de vase. Alle soorten kunstaas zijn toegestaan.
• Het gebruik van een voerkatapult is verboden.
• Zorg dat u een geldige Vispas en geldige grote vergunning bij u hebt, er kan altijd
gecontroleerd worden.
• Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd te zwemmen en/of voerboten te gebruiken. Ook dient men geen (geluids)overlast te veroorzaken.
• Deelnemers die zich misdragen en/of aanwijzingen van de wedstrijdcommissie niet opvolgen worden gediskwalificeerd.
• Houd uw visplek, oever en verdere omgeving schoon en neem afval mee naar huis.
• Bij noodweer zoals onweer en hagel evenals harde wind kan de wedstrijdcommissie
beslissen de wedstrijd te staken en/of weer te hervatten. De wedstrijd telt alleen als er tenminste de helft van de tijdsduur van de wedstrijd is gevist.
• Bij eventuele onvoorziene zaken waarin dit reglement niet in voorziet beslist de
wedstrijdcommissie en/of bestuur.
• Deelname aan de wedstrijd is voor eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor enige schade of diefstal.

Scroll naar boven